บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด  บริจาคชุดตรวจโควิด-19  จำนวน 2,500 ชุด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด  บริจาคชุดตรวจโควิด-19  จำนวน 2,500 ชุด ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป  โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  และรับมอบโดย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  และ พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น