บริษัท ยูนิค แวลลู จำกัด บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 160 ชิ้น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 บริษัท ยูนิค แวลลู จำกัด บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 160 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณวิภาพร อิทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ และ นพ.ปกรณ์ นาระคล รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ