บริษัท  ยูเอ็มไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง

บริษัท  ยูเอ็มไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง  จำนวน 1 เครื่อง  มูลค่า 250,000  บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  พญ. นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564