บริษัท ยู บาร์ ขอนแก่น จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

22 ธันวาคม 2563 บริษัท ยู บาร์ ขอนแก่น จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต 2 (NICU 2)  โดยมี แพทย์หญิงวัลภา  อุดชาชน  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  รับมอบ