บริษัท สิงห์ขอนแก่นจำกัด บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 100 แพ็ค และบริจาคลูกอมสมุนไพร จำนวน 15 ลัง

บริษัท สิงห์ขอนแก่นจำกัด บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 100 แพ็ค และบริจาคลูกอมสมุนไพร จำนวน 15 ลัง  เพื่อมอบให้ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป