บริษัท สไมล์ เอ็กซ์ดี จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท

วันที่ 19 ธันวาคม 2565   บริษัท สไมล์ เอ็กซ์ดี จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น   เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์   โดยมี คุณผนึกแก้ว คลังคา  รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ  รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ