บริษัท ออโต้คอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด หน้ากาก Face  shield จำนวน 100 ชิ้น

วันที่ 2 เมษายน 2563  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบหน้ากาก Face  shield จำนวน 100 ชิ้น  จากบริษัท ออโต้คอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ