บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ (ทั้ง 9 สาขา) มอบเงินบริจาค จำนวน 216,200 บาท

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย  รองผู้อำนวยการอาวุโส  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 216,200  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาท) จากบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์  (ทั้ง 9 สาขา) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ