บริษัท เค.ซี.โกลเด้นไร้ช์ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท

บริษัท เค.ซี.โกลเด้นไร้ช์ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการ และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยมี นายแพทย์พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ