บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ร่วมกับ CVC Capital Partners มอบเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 500,000 บาท

26 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ร่วมกับ CVC Capital Partners หนึ่งในผู้ถือหุ้นหลัก นำโดย คุณนิภา วนิชวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น มูลค่า 500,000 บาท โดยมีนายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ