บริษัท เจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเจลล้างมือ รวมมูลค่า 24,020 บาท

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  บริษัท เจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเจลล้างมือชนิดหลอด ขนาด 30 มล. จำนวน 160 หลอด  และเจลล้างมือชนิดแกลลอน ขนาด 1,000 มล. จำนวน 20 แกลลอน  รวมมูลค่า 24,020 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี คุณสุพิพัฒน์  พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ