บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) SMD บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้ รพ.ขอนแก่น

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) SMD บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ High Flow Nasal Cannula สำหรับใช้กับเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงทุกยี่ห้อ จำนวน 100 ชุด ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณมนัสวี พันธวาศิษฎ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล (ด้านบริการ) รับมอบ