บริษัท เดอะโมบิลิตี้  เฮลท์แคร์ จำกัด บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 12 คัน รวมมูลค่า 28,800 บาท

บริษัท เดอะโมบิลิตี้  เฮลท์แคร์ จำกัด บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 12 คัน รวมมูลค่า 28,800 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี พญ.บัวกาญจน์ กายาผาด หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย  รับมอบ  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564