บริษัท  เพชรปิโตรเลียม จำกัด (ร้านค้าอเมซอน รพ.ขอนแก่น) มอบน้ำดื่ม 200 แพ็ค

วันที่ 4 มิถุนายน 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค  จากบริษัท  เพชรปิโตรเลียม จำกัด (ร้านค้าอเมซอน โรงพยาบาลขอนแก่น)  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น