บริษัท เพชรปิโตรเลียม จำกัด (ร้านค้าอเมซอน รพ.ขอนแก่น)บริจาคน้ำดื่ม 500 แพ็ค 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณ บริษัท เพชรปิโตรเลียม จำกัด  (ร้านค้าอเมซอน รพ.ขอนแก่น) ที่บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 500 แพ็ค  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  คุณนิชิต  เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  รับมอบ

บริษัท  เพชรปิโตรเลียม จำกัด (ร้านค้าอเมซอน รพ.ขอนแก่น) มอบน้ำดื่ม 200 แพ็ค

วันที่ 4 มิถุนายน 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค  จากบริษัท  เพชรปิโตรเลียม จำกัด (ร้านค้าอเมซอน โรงพยาบาลขอนแก่น)  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น