บริษัท เวิลด์เมด เทรดดิ้ง จำกัด บริจาคเครื่อง Smart Pass by Worldmed

 

บริษัท เวิลด์เมด เทรดดิ้ง จำกัด บริจาคเครื่อง Smart Pass by Worldmed (เครื่องสแกนใบหน้า พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด แบบเดินผ่าน) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท โดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ