บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน  1,000,000  บาท

บริษัท  เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด Accenture Solutions Co,Ltd.  บริจาคเงิน จำนวน  1,000,000  บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผู้ป่วยความดันลบ โดยมี  พญ. นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ   เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ