บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  บริจาคเครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง  จำนวน 1เครื่อง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  บริษัท  เอเอเอฟ  อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  บริจาคเครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง  จำนวน 1เครื่อง ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี พญ. นาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ