บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล  จำกัด  บริจาคเงิน  จำนวน 200,000 บาท 

วันที่ 20 ธันวาคม 2565   บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล  จำกัด  บริจาคเงิน  จำนวน 200,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์   โดยมี คุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  รับมอบ

 

ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปเทอญ