บริษัท เอ.จี. ยูนิเวอร์แซล จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 350,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 บริษัท เอ.จี. ยูนิเวอร์แซล จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 350,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณรัชนีกร มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ.จี. ยูนิเวอร์แซล จำกัด พร้อมครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ