บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล  จำกัด  มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 18 สิงหาคม 2564  บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล  จำกัด  มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน โดยมี  พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ