บริษัท แก่นนครยานยนต์ จำกัด บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 79,800 บาท

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 บริษัท แก่นนครยานยนต์ จำกัด บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง เครื่องพ่นยาขนาดพกพา จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 79,800 บาท มอบให้ศูนย์พลังใจ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ