บริษัท ไททันสปอร์ตแวร์ จำกัด มอบเต้านมเทียม จำนวน 500 ชิ้น

9 กันยายน 2563 บริษัท ไททันสปอร์ตแวร์ จำกัด (บริษัทในเครือกลุ่มบริษัท ทองไทยการทอ จำกัด) มอบเต้านมเทียม จำนวน 500 ชิ้น ในโครงการ “ร่วมสร้างพลังใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณจิราพร คล่องการ พยาบาลประจำศูนย์รักษ์เต้า โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ