บริษัท ไพรม์ เปฟเวอเรจ จำกัด และคุณธีระ บัณฑรวรรณ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565  บริษัท ไพรม์ เปฟเวอเรจ จำกัด และคุณธีระ บัณฑรวรรณ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อผู้ป่วยโควิด-19   โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ