บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการกระจายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต มูลค่า 101,000 บาท

25 ธันวาคม 2563 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการกระจายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต มูลค่า 101,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ