บริษัท 2009 สยามเทรดดิ้ง ขอนแก่น จำกัด บริจาคยาสีฟัน แป้ง และแปรงสีฟันให้ผู้ป่วย และญาติฯ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 บริษัท 2009 สยามเทรดดิ้ง ขอนแก่น จำกัด บริจาคยาสีฟัน แป้ง และแปรงสีฟัน จำนวน 4 ลัง เพื่อมอบให้ผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลขอนแก่น

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ