บริษัท Geen MedWaste Company Limited มอบโทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง

27 พฤศจิกายน 2563 บริษัท Geen MedWaste Company Limited มอบโทรทัศน์ ขนาด 40” จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 32” จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 15,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดนมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ