บริษัท T Space ขอนแก่น มอบข้าวกล่อง และน้ำดื่ม

 

วันที่ 8 เมษายน 2563 บริษัท T Space ขอนแก่น มอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและสู้วิกฤตโควิด-19

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ