บอกบุญงานผ้าป่าสามัคคีฯ ในที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย คุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปประชาสัมพันธ์งานผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562   ในที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2562  ณ วัดสระเกษ ตำบลบ้านหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น