บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

ประกาศผลพนักงานห้องยา 25พย62