บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น   และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT