บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565   นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนแก่น  นำคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ขอนแก่น ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น