บุญรอดฟาร์มโคเนื้อ (เหล่านาดี) และ  หจก.สถิตธรรมขอนแก่ บริจาคเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย  และพัดลม

วันที่ 6 มกราคม 2566 บุญรอดฟาร์มโคเนื้อ (เหล่านาดี) และห้างหุ้นส่วนจำกัด สถิตธรรมขอนแก่น บริจาคเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง และพัดลม จำนวน 3 ตัว มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ