“บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก โทรสายด่วน 1600 เพื่อรับคำแนะนำในการเลิกบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World Tobacco day) ประเด็นการรณรงค์ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” 🚭
บุหรี่ทุกชนิดล้วนมีสารอันตราย สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถโทรสายด่วนได้ที่ ☎️ 1600 เพื่อรับคำแนะนำ