บ้านภาษา และความรู้ครูแคท (วังค้างคาว)  บริจาคน้ำดื่มและนมกล่อง

วันที่ 25 ตุลาคม 2562  ผู้บริจาคในนามบ้านภาษา และความรู้ครูแคท (วังค้างคาว)  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 8 แพ็ค และนมกล่อง จำนวน 6 แพ็ค เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ