บ.อัศวยนต์ จำกัด  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน  จำนวน 2 เครื่อง

บ.อัศวยนต์ จำกัด  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน  จำนวน 2 เครื่อง มอบให้โรงพยาบาลขนแก่น  โดยมี คุณพินรัฐ  จอมเพชร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   รับมอบ  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ