ประกาศขอแจ้งเลื่อนวันนัดทำเอกซเรย์พิเศษ

เนื่องจากครม.ได้ประกาศให้วันที่ 4 และวันที่ 7 เดือนกันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดส่งกรานต์ปี 2563 แล้วนั้น ทางกลุ่มงานรังสีวิทยาขอแจ้งเลื่อนวันนัดทำเอกซเรย์พิเศษใหม่ตามรายชื่อผู้ป่วยที่ประกาศใหม่นี้ ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบรายชื่อการเลื่อนนัดใหม่ได้ 4 ช่องทางคือ

  1. โทรติต่อสอบถามที่เบอร์ 043232555 ต่อ 1303 ในเวลาราชการโดยแจ้งชื่อสกุล พร้อมเลขประจำตัวผู้ป่วย
  2. ตรวจสอบรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ รพ.ขอนแก่น ประกาศขอแจ้งเลื่อนวันนัดทำเอกซเรย์พิเศษ
  3. ติดต่อที่ รพ.สต ประจำตำบลของท่าน หรือ รพช. ที่ไกล้บ้าน
  4. ติดต่อโดยตรงที่ห้องนัดเอกซเรย์พิเศษ รพ.ขอนแก่น

เลื่อนนัดผู้ป่วย กย.63

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณในความร่วมมือ