ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตามบัญชีรายชื่อ ดังนี้

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม นวก.คอม