ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562   ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อที่สอบผ่านการคัดเลือก  มารายงานตัวภายในวันที่ 1 พฤษจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-232555  ต่อ 1184