ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น 
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2565 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,480 บาท (840 บาท/วัน)
https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2021/11/kkh171164.pdf