ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา

มูลนิธิแพทยศาสตรพิพัฒน์ ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

รายละเอียด