ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท จำนวน 1 อัตรา

Untitled 20220318 140608