ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก