ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1