ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) CUP รพ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตามบัญชีรายชื่อ ดังนี้

 

Kkh120964