ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน

โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อรับคัดเลือกหน.กลุ่มงาน