ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ดังเอกสารที่แนบ

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเงิน ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

 

เอกสารแนบ คลิกที่ลิงค์  >>>  https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/11/ประกาศรายชื่อ2.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน

โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อรับคัดเลือกหน.กลุ่มงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

New Doc 2562 08 30 09.40.14 25620830094527

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
  2. ตำแหน่งพนักงานขาย

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบนี้ ให้มาสอบตามวันและเวลาที่กำหนดค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-232555 ต่อ 3306

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ด่วน !! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เพื่อเข้ารับการคัดเลือก วัน/ เวลา/ สถานที่ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ  โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน  3 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
  2. ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า
  3. ตำแหน่งพนักงานขาย

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ตามเอกสารดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นวก.ศึกษา (IRB)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น