ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ด่วน !! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เพื่อเข้ารับการคัดเลือก วัน/ เวลา/ สถานที่ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ค่ะ