ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ  โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน  3 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
  2. ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า
  3. ตำแหน่งพนักงานขาย

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ตามเอกสารดังต่อไปนี้