ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-232555 ต่อ 3306