ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้มีสิทธิ์สอ